Notaris De Wolden

 
Woont u of bent u gevestigd in De Wolden en heeft u vragen m.b.t. bijvoorbeeld een hypotheekakte, erfrecht, echtscheiding of een testament? Stotijn notariaat & mediation beantwoordt graag uw vragen.
Hier kunt u rechtstreeks naar de website van Stotijn notariaat & mediation
De notaris voor De Wolden


De Wolden is een landelijk gelegen gemeente in Zuidwest Drenthe, tussen de grotere plaatsen Hoogeveen en Meppel. Met o.a. de dorpen en kernen als Alteveer, Ansen, Berghuizen, Drogteropslagen, Echten, Eursinge, Fort, Haakswold, Hees, Kerkenveld, Koekange, Koekangerveld, Linde, Oldenhave, Oosteinde, Ruinen, Ruinerweide, Ruinerwold, Veeningen, Weerwille, de Wijk en Zuidwolde is gemeente De Wolden een zeer gevarieerde en levendige gemeente. Een gemeente waar landbouw de boventoon voert en waarin recreatie en toerisme steeds meer ruimte krijgen. Ook zijn kleinschalige industrie, nijverheid en detailhandel belangrijke sectoren binnen de economie van de Wolden, waar het kantoor van uw notaris in de regio is gevestigd in de Wijk.Ik wil graag een offerte voor:

Aanvullende informatie of vragen:
 

 

Door onderscheidende advertentiecampagnes in o.a. de Wolder Courant, Groene Post en Meppeler Courant die in gemeente De Wolden goed worden gelezen, weet Stotijn notariaat & mediation een goede naamsbekendheid op te bouwen.

In de Wijk, een van de parels van gemeente De Wolden, is het kantoor van notaris Johan Stotijn gevestigd in een prachtig, in authentieke stijl gebouwd pand, op de plek waar vroeger het vermaarde restaurant en zalencentrum 'Het Oude Hogenkamp' was gevestigd. De Wijk heeft er zijn vertrouwde dorpsaanzicht mee teruggekregen.
Notaris Johan Stotijn heeft in de wijde regio een goede naamsbekendheid en reputatie opgebouwd en is zich ervan bewust dat hij dit iedere dag weer moet waarmaken in de praktijk. 'Je bent zo goed als je laatste prestatie, performance of wedstrijd'. Dat beseft ook uw notaris in de regio zich maar al te goed. 'Ik voelde dat ik het aan mijn vak verplicht was, om het te ontdoen van het starre, statige en stoffige imago. Een gewone vent die toevallig het geluk had zich te kunnen bekwamen op dit terrein en die daarmee juist wilde aantonen dat je gewoon je werk doet, ook al is je werk of je functie een ambt als dat van notaris'. Gewoon Johan Stotijn dus.

Het terrein waarop Stotijn notariaat & mediation in De Wolden opereert is zeer breed, veelomvattend en beslist niet saai of stoffig. Vakmanschap en vertrouwen nemen daarin een zeer belangrijke plaats in. Daarnaast is het, zeker ook in het notarisvak, van belang dat je een actieve rol inneemt en dat je je nek uitsteekt. Zo verzorgde notaris Johan Stotijn verschillende lezingen op zijn kantoor in de Wijk, waar ook veel mensen uit gemeente De Wolden naar toe kwamen.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld een hypotheekakte, over huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, over verdeling, testament et cetera? Maak dan een afspraak via het contactformulier of belt u 0522 - 440 473.
Bekende websites in De Wolden:
- hoogeveen.startpagina.nl
- www.dewolden.nl


 

Notaris De Wolden


Notaris De Wolden

Routebeschrijving naar de Wijk

Gemeente De Wolden wordt gevormd door de dorpen Alteveer, Ansen, Berghuizen, de Wijk, Drogteropslagen,
Echten, Eursinge, Fort, Kerkenveld, Koekange, Koekangerveld, Linde, Oosteinde, Ruinen, Ruinerwold, Veeningen en Zuidwolde.
De gemeente telt zo'n 24.000 inwoners. Een steeds groter aantal van hen maakt gebruik van en waardeert onze dienstverlening.


Notaris De Wolden

 


 
  Úw notaris in de regio. - Stotijn notariaat & mediation

Website ontwerp Eyemedia

Webredactie en SEO teksten - ProMótus